061
0611
Η χρήση των υπολογιστών είναι η μελέτη της χρήσης των υπολογιστών, του λογισμικού τους και των εφαρμογών τους για διαφορετικούς σκοπούς. Αυτά τα προγράμματα συνήθως έχουν μικρή διάρκεια.