061
0613
Η ανάπτυξη και ανάλυση λογισμικού και εφαρμογών αποτελεί τη μελέτη της σχεδίασης και της ανάπτυξης συστημάτων υπολογιστών και υπολογιστικών περιβαλλόντων. Περιλαμβάνει τη μελέτη τη σχεδίασης, της συντήρησης και της ενσωμάτωσης των εφαρμογών λογισμικού.