091
0914
Η ιατρική διαγνωστική και θεραπευτική τεχνολογία είναι η μελέτη μίας εκτεταμένης σειράς τεχνολογιών που χρησιμοποιούνται για τη διάγνωση και την αντιμετώπιση ασθενειών και αναπηριών.