022
0222
Η ιστορία είναι η μελέτη των συμβάντων του παρελθόντος, ιδιαίτερα της πολιτικής, της κοινωνικής και της οικονομικής ανάπτυξης μίας χώρας, μίας ηπείρου ή του κόσμου. Η μελέτη συγκριτικής βιβλιογραφίας συμπεριλαμβάνεται σε αυτό το πεδίο, όπως και η μελέτη της ιστορίας της επιστήμης και των ιδεών. Η αρχαιολογία είναι η μελέτη των αρχαίων πολιτισμών μέσω επιστημονικής ανάλυσης των ευρημάτων των ανασκαφών.