Προσόντα

Αναζητήστε τίτλους προσόντων επιλέγοντας μία ή περισσότερες από τις προκαθορισμένες τιμές στις κατηγορίες:

Μπορείτε να συνδυάσετε τιμές από διαφορετικές κατηγορίες, καθώς επίσης και να εισάγετε μέρος της ονομασίας του τίτλου σπουδών που ψάχνετε ως ελεύθερο κείμενο.

1 - 10 από 24
Επίπεδο Τίτλος
6 Δίπλωμα προπτυχιακών σπουδών ανά κατεύθυνση 1. Ιστορικών Σπουδών, και 2. Αρχαιολογικών Σπουδών του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικςή Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Αν αποδίδεται ενιαίος τίτλος στον οποίο αναγράφονται κατευθύνσεις, η διατύπωση είναι: Πτυχίο Ιστορίας και Αρχαιολογίας. Κατευθύνσεις: 1. Ιστορία, 2. Αρχαιολογία. Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας. Φιλοσοφική Σχολή. Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.
6 Πτυχίο Ιστορίας - Αρχαιολογίας. Εμβαθύνσεις: α)  Ιστορία β) Αρχαιολογία. Τμήμα Ιστορίας - Αρχαιολογίας. Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών. Πανεπιστήμιο Πατρών.
6 Πτυχίο Ιστορικού, Αρχαιολόγου, Κοινωνικού Ανθρωπολόγου. Κατευθύνσεις: α) Ιστορίας β) Αρχαιολογίας γ) Κοινωνικής Ανθρωπολογίας. Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας. Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.
6 Πτυχίο Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας. Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας. Σχολή Κοινωνικών Επιστημών. Πανεπιστήμιο Αιγαίου.
6 Πτυχίο Μουσειακών Σπουδών. Τμήμα Μουσειολογίας. Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών. Πανεπιστήμιο Πατρών.
6 Πτυχίο στις Επιστήμες του Μεσογειακού Χώρου. Κατευθύνσεις: α) Αρχαιολογίας β) Διεθνών Σχέσεων και Οργανισμών γ) Γλωσσολογία της ΝΑ Μεσογείου. Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών. Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών. Πανεπιστήμιο Αιγαίου.
6 Πτυχίο Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης. Τμήμα Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης. Σχολή Kαλλιτεχνικών Σπουδών. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας.
6 Πτυχίο Συντηρητή Πολιτισμικής Κληρονομιάς. Εισαγωγική Κατεύθυνση Συντήρηση Πολιτισμικής Κληρονομιάς. Τμήμα Τεχνολόγων Περιβάλλοντος Τ.Ε. Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ιονίων Νήσων.
7 Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης "Κλασική Αρχαιολογία και Αρχαία Ιστορία της Μακεδονίας: Από το Βασίλειο της Μακεδονίας στην Οικουμένη". Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών. Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος.
7 Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης "Σπουδές στη Μαύρη Θάλασσα". Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών. Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος.