101
1011
Οι οικιακές υπηρεσίες αναφέρονται στη μελέτη των διάφορων οικιακών υπηρεσιών, όπως η οικοκυρική, ο καθαρισμός, το πλύσιμο των ρούχων, το ράψιμο, κ.ά.