092
0921
Η φροντίδα των ηλικιωμένων είναι η μελέτη της μη ιατρικής φροντίδας των ηλικιωμένων.