041
0415
Η γραμματειακή υποστήριξη και οι εργασίες γραφείου αποτελούν τη μελέτη των διοικητικών διαδικασιών και πρακτικών, των τεχνολογιών που χρησιμοποιούνται στο γραφείο και των δεξιοτήτων στενογραφίας και δακτυλογράφησης. Τα εξειδικευμένα γραμματειακά προγράμματα (δίγλωσσα, ιατρικής, νομικής ή λογιστικής κατεύθυνσης, κ.ά.) περιλαμβάνονται αν το πρόγραμμα έχει ως στόχο τη γραμματειακή υποστήριξη και όχι την εργασία του ατόμου ως εξειδικευμένου βοηθού.