031
0314
Η κοινωνιολογία και οι πολιτισμικές σπουδές είναι η μελέτη των ανθρώπων και του τρόπου με τον οποίο συμπεριφέρονται σε ομάδες και σε σχέση με την κοινωνία. Η μελέτη της εθνολογίας και της κοινωνικής ανθρωπολογίας συμπεριλαμβάνονται σε αυτό το πεδίο, όπως και η μελέτη της ανθρώπινης και της κοινωνικής γεωγραφίας.