073
0731
Η αρχιτεκτονική είναι η μελέτη της τέχνης, της επιστήμης και των τεχνικών για τη σχεδίαση κτηρίων. Περιλαμβάνει τόσο τις δύο ωφέλιμες πτυχές - την ακεραιότητα της κατασκευής και τη λειτουργική και οικονομική απόδοση του κτηρίου - όσο και τις αισθητικές παραμέτρους. Η χωροταξία είναι η μελέτη της ρυθμισμένης ανάπτυξης και βελτίωσης των πόλεων από λειτουργική και αισθητική άποψη.