Προσόντα

Αναζητήστε τίτλους προσόντων επιλέγοντας μία ή περισσότερες από τις προκαθορισμένες τιμές στις κατηγορίες:

Μπορείτε να συνδυάσετε τιμές από διαφορετικές κατηγορίες, καθώς επίσης και να εισάγετε μέρος της ονομασίας του τίτλου σπουδών που ψάχνετε ως ελεύθερο κείμενο.

1 - 10 από 22
Επίπεδο Τίτλος
6 Πτυχίο Δημόσιας και Ενιαίας Υγείας. Τμήμα Δημόσιας και Ενιαίας Υγείας. Σχολή Επιστημών Υγείας. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.
6 Πτυχίο Ιατρικής. Τμήμα Ιατρικής. Σχολή Επιστημών Υγείας. Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης.
6 Πτυχίο Ιατρικής. Τμήμα Ιατρικής. Σχολή Επιστημών Υγείας. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.
7 Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης "Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας". Τμήμα Ιατρικής . - Τμήμα Νοσηλευτικής. Σχολή Επιστημών Υγείας. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.
7 Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης "Νευροαποκατάσταση". Τμήμα Ιατρικής. Σχολή Επιστημών Υγείας. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.
7 Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης "Νεφρολογική Φροντίδα". Τμήμα Ιατρικής. Σχολή Επιστημών Υγείας. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.
7 Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης "Χειρουργική Παχέος Εντέρου-Πρωκτού". Τμήμα Ιατρικής. Σχολή Επιστημών Υγείας. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.
7 Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης «Μεθοδολογία Βιοϊατρικής Έρευνας, Βιοστατιστική και Κλινική Βιοπληροφορική». Τμήμα Ιατρικής. Σχολή Επιστημών Υγείας. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.
7 Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης «Υπερηχογραφική Λειτουργική Απεικόνιση για την πρόληψη και διάγνωση των αγγειακών παθήσεων». Τμήμα Ιατρικής. Σχολή Επιστημών Υγείας. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.
7 Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης «Χειρουργική Ελάσσονος Πυέλου και Περινέου». Τμήμα Ιατρικής. Σχολή Επιστημών Υγείας. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.