081
0811
Η παραγωγή καλλιεργειών και ζωικού κεφαλαίου είναι η μελέτη της ανάπτυξης, της διατήρησης και της συγκομιδής καλλιεργειών και βοσκοτόπων και η βόσκηση και διαχείριση ζώων. Περιλαμβάνει τη μελέτη της διαχείρισης και συντήρησης αγροκτημάτων και την παραγωγή ακατέργαστων φυτικών και ζωικών προϊόντων.