104
1041
Οι μεταφορές αναφέρονται στη μελέτη του χειρισμού, της πλοήγησης και της κατεύθυνσης πλοίων, αεροσκαφών ή άλλων μέσων μεταφοράς.