023
0232
Οι εθνικές γλώσσες αναφέρονται στη μελέτη της εθνικής (επίσημης) γλώσσας (ή γλωσσών) που προορίζεται για τους γηγενείς, άριστους ή ικανούς ομιλητές της γλώσσας. Περιλαμβάνει τη μελέτη σχετικής λογοτεχνίας και γλωσσολογίας και μπορεί να περιλαμβάνει τη δομή και τη σύνθεση της γλώσσας.