002
0021
Ο Γραμματισμός και ο Αριθμητισμός είναι προγράμματα ή προσόντα που προορίζονται για ενήλικες και είναι σχεδιασμένα για τη διδασκαλία βασικών δεξιοτήτων ανάγνωσης, γραφής και αριθμητικής. Η διαφορά από την κατηγορία 011 έγκειται στην ηλικία των σπουδαστών (σε αυτή την περίπτωση ενήλικες).