083
0831
Οι ιχθυοκαλλιέργειες είναι η μελέτη της αναπαραγωγής, της εκτροφής και της εκμετάλλευσης ψαριών και άλλων θαλασσινών.