Προσόντα

Αναζητήστε τίτλους προσόντων επιλέγοντας μία ή περισσότερες από τις προκαθορισμένες τιμές στις κατηγορίες:

Μπορείτε να συνδυάσετε τιμές από διαφορετικές κατηγορίες, καθώς επίσης και να εισάγετε μέρος της ονομασίας του τίτλου σπουδών που ψάχνετε ως ελεύθερο κείμενο.

1 - 10 από 20
Επίπεδο Τίτλος
6 Ενιαίος και Αδιάσπαστος Τίτλος Σπουδών Μεταπτυχιακού Επιπέδου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών. Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών. Πολυτεχνείο Κρήτης.
6 Πτυχίο Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών. Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών. Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών. Πανεπιστήμιο Κρήτης.
6 Πτυχίο Επιστήμης των Υλικών. Τμήμα Επιστήμης των Υλικών. Σχολή Θετικών Επιστημών. Πανεπιστήμιο Πατρών.
6 Πτυχίο Φυσικής. Τμήμα Φυσικής. Σχολή Θετικών Επιστημών. Πανεπιστήμιο Πατρών.
7 Διατμηματικό Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη «Χημεία και Τεχνολογία των Υλικών». Τμήμα Μηχανικών Επιστήμης Υλικών. Σχολή .... - Τμήμα Χημείας. Σχολή .... - Τμήμα Φυσικής. Σχολή .... Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.
7 Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης "Επιστήμη και Τεχνολογία των Υλικών". Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών. Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών. Πανεπιστήμιο Κρήτης.
7 Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης "Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών". Ειδικεύσεις: 1. Τηλεπικοινωνίες, Επεξεργασία Σήματος και Αυτόματος Έλεγχος, 2. Επιστήμη και Μηχανική των Υπολογιστών , 3. Ηλεκτρονική, Ενέργεια και Κβαντικά Συστήματα. Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών. Πολυτεχνείο Κρήτης.
7 Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης "Προχωρημένη Φυσική". Τμήμα Φυσικής. Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών. Πανεπιστήμιο Κρήτης.
7 Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης "Φωτονική και Νανοηλεκτρονική". Τμήμα Φυσικής. Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών. Πανεπιστήμιο Κρήτης.
7 Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης «Φυσική Πλάσματος και Εφαρμογές» με 3 κατευθύνσεις: (1) Αδρανειακής Σύντηξης, (2) Φυσικής Laser, (3) Επιστήμης Πλάσματος. Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε. Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης.