072
0724
Η μεταλλευτική και η εξόρυξη είναι η μελέτη του προγραμματισμού, της ανάπτυξης, της αξιολόγησης και της κατεύθυνσης της εξόρυξης μετάλλων, πετρελαίου και αερίου από τη γη.