011
0112
Η εκπαίδευση για δασκάλους προσχολικής ηλικίας είναι η μελέτη των θεωριών, των μεθόδων και των πρακτικών για τη διδασκαλία σε παιδιά ηλικίας μεταξύ 3 και 7 ετών, εντός του τυπικού σχολικού περιβάλλοντος πριν το δημοτικό σχολείο.