031
0312
Η πολιτική επιστήμη και διοίκηση είναι η μελέτη της διακυβέρνησης και των πολιτικών αρχών ή πρακτικών. Συμπεριλαμβάνονται τα αντικείμενα που σχετίζονται με τα δικαιώματα και τα καθήκοντα των πολιτών.