022
0221
Θρησκευτικά είναι η μελέτη των θρησκευτικών πεποιθήσεων, των εννοιών, των συμβόλων, των εκφράσεων και των κειμένων πνευματικότητας.