091
0916
Η φαρμακευτική είναι η μελέτη των φαρμάκων και των επιδράσεών τους στους ανθρώπους. Περιλαμβάνει την παρασκευή, την παροχή και τη χορήγησή τους.