091
0911
Οι οδοντιατρικές σπουδές αναφέρονται στη μελέτη της διάγνωσης, της αντιμετώπισης και της πρόληψης ασθενειών και παθολογικών καταστάσεων στα δόντια και στα ούλα. Περιλαμβάνει τη μελέτη της σχεδίασης, της κατασκευής και της επισκευής οδοντιατρικών προσθέσεων και ορθοδοντικών συσκευών. Επίσης περιλαμβάνει τη μελέτη παροχής βοήθειας σε οδοντιάτρους.