041
0417
Οι δεξιότητες εργασίας είναι η μελέτη της δομής και της λειτουργίας του επαγγελματικού βίου. Αποτελείται από προγράμματα, τα οποία κυρίως παρέχονται με τη μορφή εκπαίδευσης προσωπικού, που σχετίζονται με τον επαγγελματικό χώρο και τα καθήκοντα.