091
0913
Η νοσηλευτική και η μαιευτική είναι η μελέτη για την παροχή φροντίδας υγείας στους ασθενείς, στους ανάπηρους ή στους νοσηλευόμενους και η παροχή βοήθειας στους γιατρούς και στους υπόλοιπους επαγγελματίες της ιατρικής και της υγείας ώστε να διαγνώσουν και να θεραπεύσουν τους ασθενείς. Τα προσόντα στη νοσηλευτική εστιάζουν στη διατήρηση και στη φροντίδα της υγείας των ασθενών κατά τη διάρκεια της νόσου και της αποκατάστασης. Περιλαμβάνει την φροντίδα της υγείας των ηλικιωμένων και των αναπήρων.