091
0912
Η ιατρική είναι η μελέτη των αρχών και των διαδικασιών που χρησιμοποιούνται για την πρόληψη, τη διάγνωση, τη φροντίδα και την αντιμετώπιση των ασθενειών, των παθήσεων και των τραυματισμών σε ανθρώπους και για τη διατήρηση της γενικής υγείας τους. Κατά βάση, αυτό το πεδίο αναφέρεται στην εκπαίδευση γιατρών.