053
0533
Η φυσική είναι η μελέτη των ιδιοτήτων και των αλληλεπιδράσεων της ύλης και της ενέργειας. Περιλαμβάνει τη μελέτη της αστρονομίας και της επιστήμης του διαστήματος.