073
0732
Οι οικοδομικές εργασίες αναφέρονται στη μελέτη της επιστήμης, της τεχνολογίας και των τεχνικών για την κατασκευή, την έγερση και τη συντήρηση δημόσιων, εμπορικών, βιομηχανικών και οικιστικών κατασκευών και των προσαρτημάτων τους. Τα έργα πολιτικού μηχανικού αναφέρονται στον προγραμματισμό, στη σχεδίαση, στον έλεγχο και στη διεύθυνση της κατασκευής κτηρίων και κατασκευών μεγάλης κλίμακας, συμπεριλαμβανομένων των συστημάτων μεταφοράς, ύδρευσης, αποχέτευσης, κ.ά.