011
0111
Η παιδαγωγική επιστήμη είναι η μελέτη της διαδικασίας, των θεωριών, των μεθόδων και των τεχνικών μετάδοσης της γνώσης σε άλλους.