023
0231
Οι ξένες γλώσσες είναι η μελέτη της δομής και της σύνθεσης των γλωσσών που διδάσκονται ως ξένες γλώσσες (π.χ. αυτές που προορίζονται για μη γηγενείς ή μη άριστους ομιλητές της γλώσσας). Περιλαμβάνει τη μελέτη της σχετικής κουλτούρας, της λογοτεχνίας και της γλωσσολογίας.