052
0522
Τα φυσικά οικοσυστήματα και η άγρια ζωή είναι η μελέτη των σχέσεων μεταξύ των ζωντανών οργανισμών στα φυσικά περιβάλλοντα ώστε να προστατευτεί η φύση και η άγρια ζωή. Περιλαμβάνει τη μελέτη της ίδρυσης και συντήρησης εθνικών πάρκων για τη διατήρηση της αρχικής τους φυσικής κατάστασης.