Προσόντα

Αναζητήστε τίτλους προσόντων επιλέγοντας μία ή περισσότερες από τις προκαθορισμένες τιμές στις κατηγορίες:

Μπορείτε να συνδυάσετε τιμές από διαφορετικές κατηγορίες, καθώς επίσης και να εισάγετε μέρος της ονομασίας του τίτλου σπουδών που ψάχνετε ως ελεύθερο κείμενο.

1 - 10 από 17
Επίπεδο Τίτλος
6 Πτυχίο Γεωπόνου, Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης. Κατευθύνσεις: 1.Φυτικής Παραγωγής, 2.Ζωικής Παραγωγής. Ενιαίος και αδιάσπαστος τίτλςο σπουδών Μεταπτυχιακού Επιπέδου. Τμήμα Γεωπονίας, Σχολή Γεωπονίας, Παν/μιο Ιωαννίνων. * 1. Ο τίτλος περιέχει τη διατύπωση "Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης"; 2. Πρόκειται για Ενιαίο και Αδιάσπαστο Τίτλο Σπουδών Μεταπτυχιακού Επιπέδου;
6 Ενιαίος και Αδιάσπαστος Τίτλος Σπουδών Μεταπτυχιακού Επιπέδου "Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών". Τμήμα ...... Σχολή Επιστημών Υγείας. Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.
6 Πτυχίο Γεωπόνου Τμήματος Βιοτεχνολογίας. Σχολή Τροφίμων, Βιοτεχνολογίας & Ανάπτυξης. Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.
6 Πτυχίο Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών. Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών. Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών. Πανεπιστήμιο Κρήτης.
6 Πτυχίο Επιστήμης των Υλικών. Τμήμα Επιστήμης των Υλικών. Σχολή Θετικών Επιστημών. Πανεπιστήμιο Πατρών.
6 Πτυχίο Τεχνολόγου Τροφίμων. Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων. Σχολή Τεχνολογίας, Γεωπονίας και Τεχνολογίας τροφίμων και Διατροφής. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλίας.
7 Διατμηματικό Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Ιατρική Χημεία". Τμήμα Χημείας. Σχολή Θετικών Επιστημών. - Τμήμα Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών. Σχολή .... -Τμήμα Ιατρικής. Σχολή Επιστημών Υγείας. Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.
7 Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Περιβάλλον και Αγροδιατροφή». Τμήμα Χημείας. Σχολή Θετικών Επιστημών. Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.
7 Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης "Αγροβιοτεχνολογία Φυτών και Μικροοργανισμών Γεωργικής Σημασίας". Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής. Σχολή Αγροτικής Παραγωγής, Υποδομών και Περιβάλλοντος. Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.
7 Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης "Επιστήμη και Τεχνολογία των Υλικών". Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών. Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών. Πανεπιστήμιο Κρήτης.