Στοιχεία Επικοινωνίας

Γραμματεία Πρυτανείας, Ιερά Οδός 75 Αθήνα 118 55, Ελλάδα, τηλέφωνο: 210 5294802, fax: 210 3460885, e-mail: r@aua.gr

Ιστότοπος Φορέα Χορήγησης

http://www2.aua.gr/el