Στοιχεία Επικοινωνίας

Διεύθυνση: Ι. Μονή - Σχολή Βελλάς, Τ.Θ. 1144, 45001 ΙΩΑΝΝΙΝΑ
Τηλ: 26530-41281 και 26530-41236
Φαξ: 26530-42160
e-mail: contact@aeavellas.gr

Ιστότοπος Φορέα Χορήγησης

http://www.aeavellas.gr/