Στοιχεία Επικοινωνίας

Δ/νση: Μεγάλου Αλεξάνδρου 1, Κουκούλι, T.K. 26334 Πάτρα.
Τηλ.: 2610 325101
Fax: 2610369410
email: central@teiwest.gr

Ιστότοπος Φορέα Χορήγησης

http://www.teiwest.gr