Στοιχεία Επικοινωνίας

ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ, 65404 ΚΑΒΑΛΑ
ΤΗΛ: 2510462177
Fax: 2510462140
email: info@teiemt.gr

Ιστότοπος Φορέα Χορήγησης

http://www.teikav.edu.gr/teikav/