Στοιχεία Επικοινωνίας

Οδός Γιαννοπούλου Μινώτου, Παναγούλα, 29100 Ζάκυνθος, 2695027228, 2695021064, akampiot@teiion.gr

Ιστότοπος Φορέα Χορήγησης

http://conservation.teiion.gr/