Η Εκπαίδευση που ακολουθεί την Προσχολική Αγωγή παρέχεται στα Δημοτικά Σχολεία. Η φοίτηση είναι εξαετής, περιλαμβάνει τις τάξεις Α’, Β’, Γ’, Δ’, Ε’ και ΣΤ’ και συναποτελεί με την μονοετή εκπαίδευση που παρέχεται στο Νηπιαγωγείο και προηγείται, αλλά και την τρίχρονη εκπαίδευση στο Γυμνάσιο που έπεται, την δεκάχρονη υποχρεωτική εκπαίδευση στην Ελλάδα