Η Γενική μη-Υποχρεωτική Εκπαίδευση παρέχεται στο Λύκειο. Η φοίτηση είναι τριετής. Στόχος του Γενικού Λυκείου είναι, μεταξύ άλλων, να παρέχει ποιοτική γενική εκπαίδευση που θα συμβάλλει στην ισόρροπη γνωστική, συναισθηματική, πνευματική και σωματική ανάπτυξη όλων των μαθητών. Το Απολυτήριο Λυκείου που απονέμεται με την ολοκλήρωση της τριετούς φοίτησης, αφενός πιστοποιεί την ολοκλήρωση του μετα-υποχρεωτικού κύκλου σπουδών και, αφετέρου διασφαλίζει το δικαίωμα στους αποφοίτους να συμμετάσχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις για την εισαγωγή τους στα ιδρύματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.