Η Επαγγελματική μη-Υποχρεωτική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση παρέχεται στα Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑ.Λ.). Το Επαγγελματικό Λύκειο προσφέρει δύο κύκλους σπουδών: α) το δευτεροβάθμιο κύκλο σπουδών (Επίπεδο 4) και β) τον μετα-δευτεροβάθμιο (προαιρετικό) κύκλο σπουδών, την "Τάξη Μαθητείας" (Επίπεδο 5). Στους αποφοίτους του «Δευτεροβάθμιου Κύκλου Σπουδών» χορηγούνται: α) Απολυτήριο Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) ισότιμο με το Απολυτήριο Γενικού Λυκείου και β) «Πτυχίο Επαγγελματικής Ειδικότητας – ΕΠΑ.Λ.». Οι απόφοιτοι των ΕΠΑ.Λ. που αποκτούν το Απολυτήριο Επαγγελματικού Λυκείου έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις πανελλαδικές εξετάσεις για εισαγωγή στα Πανεπιστήμια και στα Τ.Ε.Ι.