Σύμφωνα με το Σύνταγμα της Ελλάδας, προβλέπεται η παροχή επαγγελματικής εκπαίδευσης σε ανώτερη βαθμίδα, εφόσον η διάρκεια των σπουδών δεν υπερβαίνει τα 3 έτη. Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσονται τα προγράμματα σπουδών που παρέχουν:
-Οι Ανώτερες Σχολές Χορού και Δραματικής Τέχνης (Υπουργείο Πολιτισμού)
-Οι Ανώτερες Σχολές Τουριστικών Επαγγελμάτων (Υπουργείο Τουρισμού)
-Οι Ανώτερες Σχολές Υπαξιωματικών (Υπουργείο Εθνικής Άμυνας)
-Η Ανώτερη Σχολή Αστυφυλάκων (Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη) και
-Η Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού (Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου).