Τα «Συμπληρωματικά» προσόντα απονέμονται για μαθησιακό επίτευγμα το οποίο προστίθεται σε ένα προηγούμενο προσόν. Συνδέονται με την αναβάθμιση και επικαιροποίηση γνώσεων ή/και δεξιοτήτων ή συνεχή επαγγελματική ανάπτυξη (π.χ. ένα προσόν σε νέα εφαρμογή του ΦΠΑ το οποίο επεκτείνει την αξία ενός Βασικού προσόντος στη λογιστική.)