Προσόντα

Αναζητήστε τίτλους προσόντων επιλέγοντας μία ή περισσότερες από τις προκαθορισμένες τιμές στις κατηγορίες:

Μπορείτε να συνδυάσετε τιμές από διαφορετικές κατηγορίες, καθώς επίσης και να εισάγετε μέρος της ονομασίας του τίτλου σπουδών που ψάχνετε ως ελεύθερο κείμενο.

261 - 270 από 1024
Επίπεδο Τίτλος
6 Πτυχίο Διατροφής και Διαιτολογίας. Τμήμα Διατροφής και Διαιτολογίας. Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων (ΣΤεΓΤεΤ). Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης.
6 Πτυχίο Ηλεκτρολόγου Μηχανικού Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.). Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης.
6 Πτυχίο Ηλεκτρονικού Μηχανικού Τεχνολογικής Εκπαίδευσης. Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τεχνολογικής Εκπαίδευσης. Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης.
6 Πτυχίο Κοινωνικού Λειτουργού Τεχνολογικής Εκπαίδευσης. Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας. Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης.
6 Πτυχίο Μηχανικού Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.). Τμήμα Μηχανικών Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος. Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης.
6 Πτυχίο Μηχανολόγου Μηχανικού Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.). Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών. Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό ίδρυμα Κρήτης.
6 Πτυχίο Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής. Τμήμα Μηχανικών Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής. Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης.
6 Πτυχίο Νοσηλευτικής. Τμήμα Νοσηλευτικής. Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης.
6 Πτυχίο Τεχνολόγου Γεωπόνου. Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων. Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης.
6 Πτυχίο Τεχνολόγου Μηχανικού Πληροφορικής, με Κατευθύνσεις προχωρημένου εξαμήνου: Μηχανικoί Δικτύων, Μηχανικοί Η/Υ, Μηχανικοί Λογισμικού. Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό ίδρυμα Κρήτης.