Χορηγούμενοι Τύποι Προσόντων

4 Πτυχίο ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ (ΕΠΑ.Σ.)

Ιστότοπος Φορέα Χορήγησης

http://www.otek.edu.gr/   

Περιγραφή

Ο Οργανισμός Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Τ.Ε.Κ.) λειτουργούσε ως Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.). Η λειτουργία των σχολών του Οργανισμού ενσωματώθηκε στο Υπουργείο Τουρισμού.