Χορηγούμενοι Τύποι Προσόντων

5 Δίπλωμα / Πτυχίο ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΣΧΟΛΩΝ

Στοιχεία Επικοινωνίας

Διεύθυνση : 7ο Χλμ Κομοτηνής - Ξάνθης, Κομοτηνή, 69 100 Τηλ.: 2531057010, 2531057030Φαξ: 2531034371 email:sa.policeacademy@astynomia.gr

Ιστότοπος Φορέα Χορήγησης

http://astynomia.gr