Χορηγούμενοι Τύποι Προσόντων

5 Δίπλωμα / Πτυχίο ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΣΧΟΛΩΝ

Στοιχεία Επικοινωνίας

ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (πρώην Υπουγείο Τουρισμού) Λ. Αμαλίας 12, 10557 Αθήνα, 2103736134, 2103736180 Φαξ: 2103736181, e-mail: kefala_s@mintour.gr, a_michalopoulou@mintour.gr
ΑΣΤΕΚ Λατούς 25 721 00, Αγ. Νικόλαος, Κρήτη, Τηλ:2841028565 Fax: 2841026651 E-mail:astek@mintour.gr

Ιστότοπος Φορέα Χορήγησης

http://www.mintour.edu.gr/