Στοιχεία Επικοινωνίας

Μάτσα 32, 14564 Κ. Κηφισιά, Τ.Θ. 51237, Τηλεφωνικό κέντρο: 210-6265100,  Fax: 210-6265231, Email: akadimia@psnet.gr

Ιστότοπος Φορέα Χορήγησης

http://academy.fireservice.gr/index.php