Χορηγούμενοι Τύποι Προσόντων

Στοιχεία Επικοινωνίας

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Πανεπιστημιούπολη,
69100 Κομοτηνή, Τηλέφωνο: 2531039000, E-mail: protocol@duth.gr

Ιστότοπος Φορέα Χορήγησης

http://duth.gr