Προσόντα

Αναζητήστε τίτλους προσόντων επιλέγοντας μία ή περισσότερες από τις προκαθορισμένες τιμές στις κατηγορίες:

Μπορείτε να συνδυάσετε τιμές από διαφορετικές κατηγορίες, καθώς επίσης και να εισάγετε μέρος της ονομασίας του τίτλου σπουδών που ψάχνετε ως ελεύθερο κείμενο.

1 - 10 από 67
Επίπεδο Τίτλος
6 ΠΤΥΧΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΜΕ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. Ή ΠΤΥΧΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ. ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ. ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ. ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ.
6 Πτυχίο Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών. Τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών. Σχολή Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών. Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης.
6 Πτυχίο Ελληνικής Φιλολογίας. Ειδικεύσεις: 1. Κλασική Ειδίκευση, 2. Βυζαντινή και Νεοελληνική Ειδίκευση, 3. Ειδίκευση Γλωσσολογίας. Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας. Σχολή Κλασικών και Aνθρωπιστικών Σπουδών. Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης.
6 Πτυχίο Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού. Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού. Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού. Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης.
6 Πτυχίο Ιατρικής. Τμήμα Ιατρικής. Σχολή Επιστημών Υγείας. Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης.
6 Πτυχίο Ιστορίας και Εθνολογίας. Κατευθύνσεις: 1. Ιστορία, 2. Εθνολογία. Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας. Σχολή Κλασικών και Aνθρωπιστικών Σπουδών. Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης.
6 Πτυχίο Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής. Τμήμα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής. Σχολή Επιστημών Υγείας. Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης.
6 Πτυχίο Νομικής. Τμήμα Νομικής. Νομική Σχολή. Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης.
6 Πτυχίο Οικονομικών Επιστημών. Τμήμα Οικονομικών Επιστημών. Σχολή Κοινωνικών, Πολιτικών και Οικονομικών Επιστημών. Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης.
6 Πτυχίο στην Κοινωνική Εργασία. Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας. Σχολή Κοινωνικών, Πολιτικών και Οικονομικών Επιστημών. Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης.