Προσόντα

Αναζητήστε τίτλους προσόντων επιλέγοντας μία ή περισσότερες από τις προκαθορισμένες τιμές στις κατηγορίες:

Μπορείτε να συνδυάσετε τιμές από διαφορετικές κατηγορίες, καθώς επίσης και να εισάγετε μέρος της ονομασίας του τίτλου σπουδών που ψάχνετε ως ελεύθερο κείμενο.

1 - 6 από 6
Επίπεδο Τίτλος
7 Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης «Προηγμένα Συστήματα Παραγωγής, Αυτοματισμού και Ρομποτικής». Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης.
7 Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ενεργειακά Συστήματα». Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών. Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό ίδρυμα Κρήτης.
7 Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης «Γεωπεριβαλλοντικοί Πόροι και Κίνδυνοι». Τμήμα Μηχανικών Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος. Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης.
7 Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης «Λογιστική και Ελεγκτική». Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής. Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης.
7 Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης «Πληροφορική και Πολυμέσα». Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης.
7 Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης «Φυσική Πλάσματος και Εφαρμογές» με 3 κατευθύνσεις: (1) Αδρανειακής Σύντηξης, (2) Φυσικής Laser, (3) Επιστήμης Πλάσματος. Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε. Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης.